Historia
Puutavaraliike P Karvosen kuljetus- ja puutuotantoperinteet ulottuvat jo pitkälle historiaan. Ensimmäisen Karvosen auto on otettu käyttöön 1955. Tällöin ensimmäinen auto oli puunkuljetustehtävissä. Myöhemmin tuli toimintaan mukaan myös turve- ja hakeautot. Sahatavaran välitys aloitettiin vuonna 1962 ja toiminta on laajentunut tähän päivään asti.